Waarom een cliëntenraad?

Cliënten hebben via de cliëntenraden invloed op het beleid van een zorginstelling. De raad spreekt, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. De Parabool vindt dit belangrijk, want de cliëntenraad kan praten vanuit de ervaring van cliënten. 


Vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz) is iedere zorgaanbieder verplicht om een cliëntenraad in te stellen.
© 2017. Parabool. All rights reserved. Ontwerp: Tomatos, Techniek: Prodes - Internet Partner