Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen uniek manier. Soms heeft een kind, extra ontwikkelingsstimulering nodig. 

PeuterPlus Groep geeft niet alleen aandacht aan de taalontwikkeling (VVE), maar aan alle ontwikkelingsgebieden. Door de kleine groep is er meer tijd voor individuele  ontwikkelingsstimulering of het werken in een kleine groep.

Het team van de PeuterPlus Groep vormt door middel van observatie, diagnostiek en behandeling een zo volledig mogelijk beeld van het kind. Vervolgens wordt doelgerichte ontwikkelingstimulering en behandeling  ingezet aan de hand van een persoonlijk ondersteuningsplan.

Peuterplus individuele begeleiding
Binnen de PeuterPlus Groep wordt er o.a. gewerkt met:

  • VVE methode Uk en Puk. 
  • Nederlands met Gebaren (NmG)
  • Leespraat
  • Sensorische Informatieverwerking
  • Interactief Voorlezen
  • Geef met de Vijf

De PeuterPlus Groep is gehuisvest op de prachtige locatie van Ivoor aan de Raarhoeksweg 34B. Een prachtige landelijke locatie, waar de kinderen heerlijk buiten in de natuurlijk aangelegde speeltuin  kunnen spelen of in de stallen dieren kunnen aaien en knuffelen. De kinderen spelen buiten en in de hal met de kinderen van de kinderopvang.  zelfstandig eten


peuterplus puzzelen© 2017. Parabool. All rights reserved. Ontwerp: Tomatos, Techniek: Prodes - Internet Partner