Leven zoals jij dat wilt

Leven zoals jij dat wilt

Mee doen in de maatschappij omvat vele verschillende aspecten. Daarbij ondersteunt en stimuleert De Parabool mensen met een verstandelijke beperking. Zo dat je woont, werkt, ontplooit, ontwikkelt en leeft zoals je dat zelf wilt. Dat kan inhouden dat er hulp geboden wordt bij de dagelijkse (noodzakelijke) bezigheden in en om je eigen huis, maar het kan ook betekenen dat je woont bij De Parabool en/of werkt bij De Parabool.

 

 

Leven zoals jij dat wilt kunst


Leven zoals jij dat wilt


Leven zoals jij dat wilt© 2017. Parabool. All rights reserved. Ontwerp: Tomatos, Techniek: Prodes - Internet Partner