Wonen bij de Parabool

De Parabool voorziet in woonvormen die ieder een eigen mate van zelfstandigheid, zorg en veiligheid bieden. De bewoner vindt daarom bijna altijd wel een passend thuis bij één van de woonvormen van De Parabool. Om bij De Parabool te wonen is er een indicatie vereist. 

Een veilige haven
De meeste woonvormen zijn kleinschalig van opzet; dit vergroot het gevoel van veiligheid en zekerheid. Wanneer een bewoner gaandeweg een behoefte ontwikkelt aan een woonvorm met meer zelfstandigheid of meer zorg, zoekt De Parabool naar alternatieven. Wonen bij De Parabool betekent een thuishaven met zorg op maat, zoveel mogelijk afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de bewoner.


© 2017. Parabool. All rights reserved. Ontwerp: Tomatos, Techniek: Prodes - Internet Partner