Informatie over het corona virus

Op deze nieuwspagina omtrent het nieuwe corona virus houden we u op de hoogte van de laatste informatie en maatregelen die specifiek gelden voor cliënten, hun familie en netwerk en andere bezoekers van de Parabool.
Wij volgen bij het nemen van beslissingen en maatregelen die genomen moeten worden, de richtlijnen van het kabinet en het RIVM. Omdat het actuele nieuws over het corona virus snel verandert, raden we u aan om ook de website van het RIVM regelmatig te bezoeken.

Servicebureau in Schalkhaar
Servicebureau is alleen geopend van 8.30 – 12.00 uur. Voor het afleveren van goederen en dringende zaken.
Telefonisch zijn zij ook tot 12.00 uur bereikbaar.
Voor dringende zaken, die niet kunnen wachten tot de volgende ochtend, kunt u na 12.00 uur bellen met 06 – 109 808 37.
Medewerkers van het Servicebureau werken vanuit huis en zijn uiteraard per e-mail bereikbaar.
Als u het rechtstreeks mailadres van de medewerker die u nodig heeft niet weten, kunt u mailen naar info@deparabool.nl

De bakkerijen zijn nog steeds geopend voor brood, zodat de inwoners van de dorpen nog brood kunnen halen en kleine boodschappen kunnen doen in de buurtwinkel.
De openingstijden staan in onderstaand bericht van 16 maart. Wij vragen u om zoveel mogelijk met de pin, contactloos,  te betalen. Er zijn alleen medewerkers van de Parabool aan het werk.

Alle locaties van dagbesteding blijven in ieder geval tot en met 19 mei gesloten.

Informatie over de cliënt vertrouwenspersoon:
Ook nu kan er een klacht zijn, die besproken kan worden met de cliëntvertrouwenspersoon.
Dat is Natasja ter Stal. Haar telefoonnummer is: 06-21151664. Haar mailadres: n.terstal@hetlsr.nl

Informatie per 25 mei 13 uur:
WONEN
In de media wordt op dit moment veel gesproken over de versoepeling van de bezoekersregeling.
Dit naar aanleiding van de laatste persconferentie, waarin minister de Jonge aankondigde dat het vanaf 25 mei mogelijk gemaakt moet worden om 1 vaste bezoeker te ontvangen.
De media gaat vooral uit van bezoek in verpleeghuizen.
De Parabool volgt de richtlijnen van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en die richtlijnen zijn over het algemeen ruimer dan die van verpleeghuizen. Wij hebben 3 locaties (Schuilenburg, De Braak en Oerdijk 108c) waar we tot nu toe de richtlijn van verpleeghuizen volgen.
Voor alle andere woonlocaties is de bezoekregeling sinds vorige week gelukkig weer ruimer.
Familie en contactpersonen van cliënten op de andere woonlocaties zijn inmiddels allemaal persoonlijk geïnformeerd door de persoonlijk begeleiders van de cliënten, omdat het per locatie kan verschillen. We hebben gekozen voor maatwerk, passend bij de groep en de locatie.
Zowel voor onze cliënten, als voor familie en verwanten  is het heel fijn om elkaar weer te kunnen zien!
We doen het samen, stap voor stap en met de nodige voorzichtigheid.
De volgende stap is een plan om ook weer thuis bij familie te kunnen logeren. Dat wordt in de komende weken uitgewerkt en zullen wij u uiteraard weer persoonlijk laten weten.

WERKEN/DAGBESTEDING
Hier zijn op dit moment nog geen wijzigingen.
De geldende maatregelen zijn nog van kracht.
Vanuit de teams wordt op dit moment gewerkt aan een plan om weer te kunnen starten volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid en de VGN.
Zodra er meer bekend is over wanneer we weer voorzichtig kunnen starten, zullen wij onze cliënten persoonlijk informeren.

Informatie per 8 mei 11 uur

Voor onze cliënten en hun familie & vrienden verandert er na de persconferentie van 6 mei helaas niet direct iets.
We gaan de komende dagen de inhoud van de persconferentie ‘vertalen’ naar maatwerk binnen de Parabool. Maatwerk per locatie.
Via onze teams en persoonlijk begeleiders zullen wij u persoonlijk laten weten als er een wijziging in bijv de bezoekersregeling mogelijk is.
Minister-president Rutte noemde het een evenwichtsbalk: het balanceren op de balk met aan de ene zijde de risico’s op verspreiding en aan de andere zijde de versoepeling van de maatregelen.
Precies die balans gebruiken we in het maatwerk bij de Parabool.
We weten hoe moeilijk de situatie voor u is en doen ons best om zo snel mogelijk de balans voor elke locatie vinden.

Informatie per 22 april 15 uur huidige basisregels verlengd tot en met 19 mei

Net als iedereen hadden wij allemaal de hoop dat er een versoepeling van de maatregelen zou worden aangekondigd.
Omdat versoepeling zou inhouden dat we het virus onder controle hebben.
We hoorden de premier zeggen dat de cijfers hoop geven, maar dat er risico’s zitten aan een versoepeling.
Er zal alleen voor het onderwijs en sport iets gaan veranderen.
Daarom was zijn boodschap dat de basisregels blijven gelden t/m 19 mei.
Beter nu voorzichtig, dan straks spijt.

Voor ons, als de Parabool, verandert er dus t/m 19 mei nog niets.
Dat is zeker voor cliënten en hun familie en vrienden een tegenvaller.
Maar we doen alles om SAMEN van elke dag een mooie dag te maken.
We zijn heel trots op al onze cliënten die zo goed de basisregels in acht houden en elkaar helpen, ondanks dat hun dagen zo veranderd zijn! En we denken aan hun familie en vrienden die niet even dat persoonlijke contactmoment met hen kunnen hebben. Dat is zwaar en kunnen we alleen verlichten door aan u te denken en te zorgen dat er op ‘nieuwe manieren’ contact is tussen uw familielid en u zelf. Via bijvoorbeeld beeldbellen en op afstand even kunnen zien hoe het gaat.

Ondanks dat het ODC de gehele periode aangepast open is geweest, zullen er voor hen en de Peuterplus wel wijzigingen zijn na 19 mei. Zij zullen iets verder ‘open’ kunnen.
We werken die wijzigingen uit en zullen betrokken ouders of familie en verwanten hierover persoonlijk informeren.

Bel ons gerust als u vragen heeft over wat dan ook of als we iets voor u kunnen doen. We helpen u graag!
HOU VOL! Samen staan we sterk en krijgen we corona onder controle.

Informatie per 1 april 11.30 uur huidige maatregelen verlengd tot en met 28 april
In navolging van de persconferentie van gisteravond, zijn alle huidige maatregelen binnen de Parabool verlengd tot 28 april.
Enige wijziging op onderstaande maatregelen die heeft plaatsgevonden binnen de Parabool per 31 maart:
voor onze locaties Schuilenburg en de Braak in Raalte en Oerdijk 108c in Schalkhaar zijn aangescherpte maatregelen getroffen.
Deze 3 locaties gaan nog iets verder dicht.
Dat wil zeggen: helaas geldt voor deze locaties dat het niet mogelijk is voor familie om nog samen met de cliënt, hun familielid, een wandelingetje te maken.
Terwijl wij u dit schrijven beseffen we dat u dit heel hard treft, maar we zullen samen door deze onwerkelijke periode heen moeten. We hopen dat u begrip heeft voor deze noodzakelijke maatregelen.

Informatie per 24 maart 20.30 uur aangescherpte maatregelen tot 6 april:
Vooraf gemeld: voor Schuilenburg, Oerdijk 108c en de Braak blijven de maatregelen van vrijdag 20 maart gelden.
Voor de andere woonlocaties geldt vanaf 25 maart de volgende maatregel voor familie, verwanten en andere bezoekers:

Bezoek op woonlocaties?  Nee, tenzij…
Om de risico’s op verspreiding van besmetting nog verder te verkleinen, gaan we het advies Bezoekregeling van de VGN volgen om cliënten, naasten en collega’s te beschermen.
Er is op dit moment in de gehandicaptenzorg (nog) géén generiek tijdelijk verbod op bezoek ingesteld.
Maar we gaan uit van het algemene principe ‘Nee, tenzij…’
Dit betekent dat er geen bezoek mogelijk is, tenzij het contact met de familie van noodzakelijk belang is voor de cliënt. Bijvoorbeeld omdat deze actief betrokken is bij de dagelijkse zorgverlening, of omdat het voor het emotioneel/ psychisch welzijn van de cliënt belangrijk is dat er contact is met de verwant of belangrijke andere (lees cruciale persoon). Uiteraard indien zij klachtenvrij zijn en 1,5 meter afstand houden. Een eventuele ‘tenzij’ zal in goed overleg tussen de persoonlijk begeleider, teamleider en familie worden vastgesteld.

Wat houden de nieuwe maatregelen van 23 maart in voor cliënten?
Cliënten zijn ‘alle Nederlanders’, waarvoor sinds gisteren nieuwe maatregelen zijn afgekondigd door de ministers:

* Blijf zoveel mogelijk thuis
* Als je even naar buiten wilt, dan met max 3 personen en 1,5 meter afstand.
* Als je op bezoek wilt bij familie, verwanten en vrienden, dan moet dat in goed overleg met de begeleiding.
Ook hier geldt ‘Nee, tenzij’. Als er echt een heel noodzakelijke reden is, dan zal dit in goed overleg gaan tussen de cliënt, familie en de persoonlijk begeleider en de teamleider.

Wij begrijpen dat deze maatregel u als familie en verwanten hard zal raken, maar we doen er alles aan om alle risico’s te beperken.
Onze begeleiders op de woningen zullen via telefoon en online communicatiemiddelen hun best doen om zoveel mogelijk contact tussen u en uw familielid te onderhouden.

Belt u zelf ook gerust als u even wilt weten hoe het met uw familielid gaat.

Het advies Bezoekregeling van de VGN vindt u hier:
https://www.vgn.nl/nieuws/advies-bezoekregeling-gehandicaptenzorg

Informatie per 20 maart 16.00 uur maatregelen tot 6 april:
In aanvulling op onderstaande maatregelen van 16 maart, hebben wij vandaag weer extra maatregelen moeten treffen.
Deze maatregelen gaan familie van cliënten op Schuilenburg, de Braak en Oerdijk 108c raken. Wij zullen er alles aan doen om, ondanks de weer aangescherpte maatregelen,  deze periode voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Met ingang van vrijdag 20 maart 18.00 uur is bezoek helaas niet langer mogelijk op de woonlocaties Schuilenburg en de Braak in Raalte en Oerdijk 108c in Schalkhaar, omdat op deze locaties kwetsbare oudere cliënten wonen.
Helaas geldt dat ook voor familie. Zij zijn inmiddels per mail geïnformeerd.
Indien u iets wilt brengen, kunt u dat bij de ingang komen doen.
Onze begeleiders zullen er alles aan doen om met online communicatiemiddelen, het contact tussen de cliënten en hun familie te onderhouden.

Voor alle andere woonlocaties gelden nog dezelfde regels als in het bericht hieronder van 16 maart gedeeld.

Ambulante begeleiding
Voor ambulant is besloten om zoveel mogelijk begeleiding op afstand te geven en het bezoek aan huis te minimaliseren.
Onze medewerkers houden contact en ondersteunen deze cliënten via telefoon of online communicatiemiddelen.

Servicebureau in Schalkhaar
Vanaf maandag 23 maart is het Servicebureau alleen geopend van 8.30 – 12.00 uur.
Voor het afleveren van goederen en dringende zaken.
Telefonisch zijn zij ook tot 12.00 uur bereikbaar.
Er zal een noodnummer worden geactiveerd, dat wij maandag op de website zullen publiceren en via de voicemail zullen melden.
Medewerkers van het Servicebureau werken vanuit huis en zijn uiteraard per e-mail bereikbaar.
Als u het rechtstreeks mailadres van de medewerker die u nodig heeft niet weten, kunt u mailen naar info@deparabool.nl

De bakkerijen zijn nog steeds geopend voor brood, de openingstijden staan in onderstaand bericht van 16 maart.

 

Informatie per 16 maart 18.00 uur maatregelen tot 6 april:

Onze woonlocaties gaan ‘dicht’ voor externe bezoekers
We hebben besloten om onze woonlocaties tijdelijk te sluiten voor externen en een stringent deurbeleid te hanteren. Daarom willen we u als familie en verwanten verzoeken om het landelijk advies over het bezoeken van kwetsbare doelgroepen op te volgen en bij verkoudheidsklachten of koorts in ieder geval niet op bezoek te komen.
Voor bezoek hanteren we de regel, dat er max 1 persoon per cliënt per dag langs kan komen. We willen u vragen dit verzoek ook te delen met kennissen en andere familieleden.
Aan externen (geen familie of verwanten) vragen we om alleen noodzakelijke bezoeken, zoals leveringen die wel door moeten gaan, aan de locatie te brengen.

Onze dagbestedingslocaties zijn ook gesloten.
Cliënten zullen, zoals heel veel Nederlanders, gaan thuiswerken.
ODC ’t Lantaarntje en de Schure zijn een uitzondering.
Zij blijven open zo lang dat kan.

De bakkerijen zijn open
Zij zijn een onderdeel van onze eigen vitale processen en voor klanten in de dorpen.
Daarom leveren ze alleen brood en geen banket.
De bakkerijen hebben wel aangepaste winkeltijden:
Bakkerij Mariënheem:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 – 12.30 uur
Zaterdag: 8.30 – 12.30 uur

Bakkerij Broekland:
Dinsdag t/m vrijdag: 10.30 – 16.00 uur
Zaterdag: 9.30 – 13.00 uur

 

 

Informatie per 13 maart 16 uur:

De informatie van 12 maart 17 uur is nog actueel, maar ouders/verzorgers van ODC ’t Lantaarntje en PeuterPlus hebben vandaag per brief aanvullende informatie ontvangen die specifiek gaat over de locaties van het ODC en PeuterPlus.
Heeft u die brief niet gezien? Neem dan contact op met de begeleider van uw kind.

Informatie per 12 maart 17.00 uur:
Op basis van de aangekondigde maatregelen door minister Bruins, eerder vanmiddag, vragen wij het volgende van cliënten,  familie en verwanten van cliënten en bezoekers van de Parabool:

  • bent u verkouden of moet u hoesten of heeft u koorts: kom dan  NIET naar de Parabool.
  • beperk het bezoek aan kwetsbare mensen en mensen met een verminderde weerstand.

De Parabool zal alle activiteiten met externe bezoekers, zoals rondleidingen of bijeenkomsten op een van onze locaties verplaatsen of cancelen.
Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Deze maatregelen gelden tot 31 maart.

Ontdekdezorg-week en NL DOET

10 maart: Wij hebben als organisatie besloten om uit voorzorg de Open Dagen op woensdag 18 maart en zaterdag 21 maart in de Ontdekdezorg-week niet door te laten gaan vanwege het coronavirus. Omdat juist veel mensen bij elkaar de kans op een infectie vergroot. Bij ons staat veiligheid voorop en we willen niemand onnodig risico laten lopen. We vinden het erg jammer dat we u moeten teleurstellen. We ontvangen u graag op een ander moment en hopen op dit moment op uw begrip voor ons besluit.

Op 12 maart is besloten door de organisatie van NL Doet om alle activiteiten af te gelasten.

 

 

We hebben besloten om onze webshop tijdelijk te sluiten. Onze excuses voor het ongemak. Sluiten