PeuterPlus groep

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen uniek manier. Soms heeft een kind extra ontwikkelingsstimulering nodig. De PeuterPlus Groep geeft niet alleen aandacht aan de taalontwikkeling (VVE), maar aan alle ontwikkelingsgebieden. Door de kleine groep is er meer tijd voor individuele aandacht of het werken in een kleine groep.

Het team van de PeuterPlus Groep vormt door middel van observatie, diagnostiek en behandeling een zo volledig mogelijk beeld van het kind. Vervolgens wordt doelgerichte ontwikkelingsstimulering en behandeling ingezet aan de hand van een persoonlijk ondersteuningsplan.

Ons adres: Raarhoeksweg 34b | Raalte